به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، تولید پژو پارس دوگانه سوز ایران خودرو خراسان در تیر ماه امسال با بیشترین میزان کاهش، افت ۸۰.۴ در صدی را تجربه کرد و تولیدش از ۲۷۹۹ دستگاه به ۵۴۹ دستگاه رسید و این در حالی است که تولید این خودرو در ایران خودرو مرکزی افزایش و میزان تولیدش از صفر در تیر ماه ۹۱ به ۸۲۴ دستگاه در تیر ماه ۹۲ رسید.

براساس این گزارش، میزان تولید سمند دوگانه سوز با افت ۸۰ درصدی از ۴۳۷۰ دستگاه به ۸۷۶ دستگاه تقلیل یافت.

این گزارش حاکیست، تولید پژو ۴۰۵ دوگانه سوز ایران خودرو مرکزی با کاهش ۷۶ درصدی، میزان تولیدش از ۵۲۲۹ دستگاه به ۱۲۵۶ دستگاه در تیر ماه امسال و در ایران خودرو خراسان با افت ۴۷.۸ درصدی از ۸۲۷ دستگاه به ۲۰۸ دستگاه رسید.

شایان ذکر است، میزان تولید خودروی نسیم و صبای دوگانه سوز با افت ۱.۵ درصدی از ۸۴۱ دستگاه در تیر ماه سال ۹۱ به ۸۲۸ دستگاه در تیر ماه ۹۲ رسید.