به گزارش پارس ، محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با خانه ملت، با بیان این مطلب که کسری بودجه برای پرداخت یارانه نقدی دولت را بر آن داشته تا اصلاحاتی را در قانون بودجه ۹۲ کل کشور اعمال کند، افزود: اصلاح بودجه در تعامل مجلس و دولت برای عملیاتی کردن قانون بودجه امسال انجام خواهد شد.وی ادامه داد: دولت می تواند با درآمد های حاصل از فروش نفت خام بخشی از کسری بودجه را جبران کرده اما این منوط به تصمیم مسئولان برای افزایش میزان واگذاری  بشکه های نفت است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه در قانون بودجه سال جاری ۵۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته شده است، گفت: دولت تا پایان سال تعهد برای پرداخت یارانه نقدی به مردم را دارد.

استفاده از بخش خصوصی در فروش نفت

این نماینده مردم در مجلس نهم، بابیان اینکه دولت تصمیم گیرنده اصلی برای میزان فروش نفت خام است، عنوان کرد: تمام تلاش مجلس استفاده از بخش خصوصی برای فروش نفت خام با قیمت مناسب بوده است.

پورابراهیمی با بیان اینکه اگر واگذاری های اصل ۴۴ قانون اساسی به دلیل افزایش دو برابر بازار سرمایه ظرف شش ماهه گذشته جدی گرفته شود درآمد های کشور بیشتر خواهد شد، گفت: درآمد حاصل از واگذاری های سهام دولت یعنی روی آوردن به اصل ۴۴ قانون اساسی می تواند موجبات افزایش تراز درآمدی برای دولت و جبران کسری بودجه آن شود.

وی با بیان این مطلب که وضعیت بازار سرمایه در کشور در حال حاضر فوق العاده است، عنوان کرد:   سهام هایی از جمله هلدینگ خلیج فارس که بخش زیادی از مبالغ آن می تواند در بودجه سال آتی لحاظ شود قابل واگذاری است و می تواند به این ترتیب کمکی اساسی برای افزایش اعتبارات بازار سرمایه کرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با یادآوری روش های درآمدی دولت، گفت: بخش دیگری از درآمد های دولت از طریق مالیات ها به دست می آید که اگر بتوان رونق تولید را در فضای کسب و کار مدیریت کرد به راحتی این درآمد محقق می شود.

وی در پاسخ به این سؤال که سیاست های دولت برای اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها چیست، تصریح کرد: نمایندگان مجلس معتقدند دولت در خصوص اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها باید قانون را به طور کامل رعایت کند که پرداخت های نقدی بخشی از تعهدات دولت و بخشی نیز تعهدات غیر نقدی است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با بیان اینکه پرداخت های غیر نقدی در فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها باید به حوزه افزایش تعهدات بیمه ای و استقرار نظام تأمین اجتماعی منجر شود، افزود: دولت باید به تبعات پرداخت نقدی یارانه ها از جمله تورم و گرانی در اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها بیش از پیش توجه کند.

خروج برخی دهک ها از دایره دریافت یارانه

وی با انتقاد از سیاست دولت دهم در خصوص پرداخت یارانه نقدی به تمامی جمعیت کشور، گفت: چهار دهک در جامعه نیازمند دریافت یارانه نقدی هستند و مابقی باید از دایره این نوع دریافت ها حذف شوند.

پورابراهیمی با بیان اینکه پرداخت یارانه به دهک های بالا هیچ مفهومی ندارد، عنوان کرد: متأسفانه پرداخت یارانه به تمامی مردم در جامعه اعم از اقشار آسیب پذیر و نوانمند از جهت مالی قانون هدفمندی یارانه ها را از اصل خود دور کرده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه امکان تجدیدنظر در خصوص پرداخت نقدی یارانه به ۵۰ درصد از جمعیت کشور وجود دارد، گفت: پرداخت نقدی تورم را افزایش می دهد و این در حالی است که سوق دادن این نوع پرداخت ها به سمت و سوی غیر نقدی می تواند موجب ایجاد آرامش در اقتصاد شود.

حذف پول دارها نقض عدالت اجتماعی نیست

وی در پاسخ به این سؤال که حذف دهک های پردرآمد منقض عدالت اجتماعی نیست، تصریح کرد: اصل طرح هدفمندی یارانه ها برای برقراری عدالت بوده و حذف دهک های بالا برای ایجاد این عدالت است.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: پرداخت یارانه نقدی به تمام افراد جامعه بدون توجه به درآمد آن ها نقض عدالت اجتماعی ان هم به صورت آشکار است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، یادآور شد: پیشنهاد مجلس برای اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها به دولت این است که دهک های پردرآمد را حذف کرده و پرداخت غیر نقدی جایگزین نقدی کند.