به گزارش پارس به نقل از ایسنا، مرکز آمار ایران در این گزارش اعلام کرده است در طول هشت ساله دولت های نهم و دهم حدود ۵۴۲ هزار نفر به تعداد شاغلان افزوده شده اما با توجه به بالا رفتن تعداد جمعیت فعال کشور نرخ بیکاری به ۱۲.۲ درصد رسیده است.

این گزارش نشان می دهد در طول این هشت سال ۳۳ هزار و ۶۲۲ نفر به تعداد بیکاران کشور افزوده شده و در شرایطی که نرخ کل بیکاری در سال ۸۴ ۱۱.۵ درصد بوده در سال ۹۱ این آمار به ۱۲.۲ رسیده است.

در سال ۸۴ از مجموع ۵۶ میلیون و ۷۶۳ هزار ایرانی که به سن بالای ۱۰ سال رسیده بودند ۴۱ درصد جمعیت فعال اقتصادی در نظر گرفته شده بودند.

اما این رقم در سال ۹۱ به ۳۷.۷ درصد در بازار رسیده و از جمعیت ۶۳ میلیون و ۹۶۵ هزار نفری ایرانیان بالای ۱۰ سال بیش از ۲۴ میلیون نفر شامل شده است.

در فاصله این هشت سال بیش از هفت میلیون نفر بر جمعیت کشور افزوده شده اما تنها ۸۱۲ هزار نفر جزو جمعیت فعال اقتصادی در نظر گرفته شده اند.

این گزارش به تفکیک استانی نیز میزان بیکاری را محاسبه کرده است که نشان می دهد در سال ۹۱ بیشترین نرخ بیکاری مربوط به استان لرستان با ۲۰.۲ درصد و کمترین نرخ به استان خراسان جنوبی با نرخ ۶.۴ درصدی اختصاص یافته است.

این گزارش نشان می دهد نسبت بیکاری زنان به مردان و بیکاری در مناطق شهری نسبت به روستایی در طول هشت سال گذشته همواره بیشتر بوده است.