به گزارش پارس ، به نقل ازفارس، هر کیلوگرم مرغ تازه در میادین میوه و تره بار ۵۹۸۰ تومان عرضه می شود و این در حالی است که در سطح شهر هر کیلوگرم مرغ تازه تا ۶۵۰۰ تومان نیز فروخته می شود. انتظار می رود تا با توزیع مرغ منجمد در نمایشگاه عرضه مستقیم کالا قیمت مرغ کاهش داشته باشد اما این مهم تاکنون میسر نشده است.

به گزارش فارس مسئولین وزارت صنعت وعده داده بودند تا مرغ منجمد را به قیمت ۴۶۰۰ تومان عرضه کنند اما در نمایشگاه عرضه مستقیم کالا مرغ منجمد به قیمت ۴۹۵۰ تومان فروخته می شود.

  هر شانه تخم مرغ حدودا دو کیلویی در میادین میوه و تره بار ۶۹۰۰ تومان عرضه می شود.

بنابراین گزارش در واحدهای عرضه کننده مواد پروتئینی هر کیلوگرم شقه گوسفندی ۲۴۵۰۰ تومان، ران با راسته ۲۷۵۰۰ تومان، راسته گوسفندی ۲۴۵۰۰ تومان، گردن گوسفندی ۲۲۹۰۰ تومان عرضه می شود.

بنابراین گزارش هر کیلوگرم چرخ کرده مخلوط در واحدهای عرضه کننده مواد پروتئینی در سطح شهر ۲۴ هزار تومان، مغز ران گوساله ۳۰ هزار تومان، فیله گوساله ۳۴ هزار تومان، مخلوط گوساله ۲۷۵۰۰ تومان هر کیلوگرم جگر ۲۵ هزار تومان عرضه می شود.