محمدرضا پورابراهیمی در حاشیه نشست غیر علنی امروز مجلسی‌ها با وزیر صمت و در جمع خبرنگاران با اشاره به نشست شب گذشته با رزم حسینی تصریح کرد: با توجه به لزوم اتخاذ تصمیم در بحث قیمت گذاری چرخه‌های کالایی در کشور و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی؛ و نیز موضوعی که اخیرا در زمینه قیمت گذاری در زنجیره فولاد مطرح شد به ایجاد اشکالاتی در کشور انجامید لذا در گفتگو با وزارت صمت بر لزوم بازنگری در این حوزه تاکید شد.
وی افزود: خوشبختانه توافقات خوبی با وزیر صنعت معدن و تجارت انجام و مقرر شد «قیمت‌های دستوری» از دستور کار خارج شود.
پورابراهیمی گفت: قیمت دستوری بجز ایجاد رانت و فساد در کشور هیچ نتیجه‌ای به دنبال ندارد، مجلس و کمیسیون اقتصادی با قیمت گذاری دستوری مخالف است.