به گزارش پارس ، عزت الله یوسفیان ملا در گفت وگو با فارس، در مورد طرح تشکیل دوباره سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری در مجلس گفت: این طرح نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی با بیان اینکه اگر سازمان مدیریت با همان ساختار سابق مجدداً فعال شود، مشکلات سابق دوباره بروز می کند، گفت: اگر این سازمان همانند قبل فعالیت کند، موجب نارضایتی می شود.

وی با بیان اینکه سازمان مدیریت، مرکزی برای جمع شدن نظرات و دیدگاه های صاحب نظران اقتصادی بود، گفت: مسئله ای که در این سازمان به وجود آمد، متمرکز شدن اختیارات بود.

به گفته یوسفیان، تعیین اعتبار، نحوه تخصیص و میزان تخصیص بودجه دستگاه ها و بودجه همه وزارتخانه ها در این سازمان انجام می شد و همه فعالیت وزارتخانه ها وابسته به سازمان مدیریت بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: برخی مدیران کل سابق این سازمان خود را بالاتر از وزرا می دانستند و اگر مدیرکلی از یک وزارتخانه با یک مدیرکل در این سازمان تماس می گرفت، اصلاً او را به حساب نمی آورد.

یوسفیان ملا اضافه کرد: وزرایی بودند که به حضور برخی از مدیران کل سازمان مدیریت می رفتند، چون از قند و چای روی میزشان تا حقوق کارکنان و اعتبارات پروژه ها دراختیار این سازمان بود.

این نماینده مجلس گفت: همه نمایندگان مجلس و دلسوزان کشور در هنگام انحلال سازمان مدیریت ناراحت بودند، اما به دلیل مشکلات و گرفتاری هایی که از سوی این سازمان ایجاد شده بود، ناگزیر از قبول آن شدند.

وی افزود: بعد از انحلال، اختیار بودجه هر وزارتخانه را به وزیر آن دادند که این کار موجب از بین رفتن برنامه ریزی در توزیع اعتبارات و لحاظ نشدن شرایط هر استان به لحاظ جغرافیایی و سیاسی شد.

یوسفیان گفت: واقعاً کشور بدون سازمان مدیریت نمی تواند ادامه دهد، اما اگر به شکل هم گذشته باشد، مشکل ساز خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: سازمان مدیریت نباید جایگاه خود را بالاتر از همه ببیند و باید شأن دستگاه ها را رعایت کند و در تخصیص اعتبارات به طور دقیق و نه براساس حب و بغض عمل کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه مسئولان در موضوع سازمان مدیریت، دچار افراط و تفریط شدند، گفت: آن زمان، گرفتن اعتبار از سازمان مدیریت را به گرفتن از دهان شیر تشبیه می کردند و مبادله موافقتنامه بسیار سخت بود، در حالی که در حال حاضر تمام اینها تبدیل به کاغذ پاره شده است، بنابراین باید یک حد وسطی در نظر گرفته شود.

یوسفیان ملا خاطرنشان کرد: اگر طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی از دو فوریت به یک فوریت تبدیل می شد، بهتر بود چون اگر یک فوریتی باشد، در کمیسیون تخصصی در مورد جزئیات آن بحث و بررسی انجام خواهد شد.