به گزارش پارس ، علی اکبر نیکو اقبال کارشناس اقتصادی، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران سیاست تک نرخی ارز می تواند واردات را کاهش و صادرات را به تحرک وادار می کند، علاوه بر آن این سیاست و سایر سیاست های موفق صادراتی منجر به تقویت پول ملی کشور می شود.

وی با بیان اینکه برای تک نرخی کردن ارز به تعیین نرخ تعادلی نیازمندیم، بیان داشت: در حقیقت این نرخ تعادلی نرخی است که بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار می کند.

وی افزود: این نرخ اگرچه در سطح بالاتری جهت کاهش سفته بازی برقرار می شود و کمی تورم زا است، اما حداقل از نوسانات ارزی و رانت جلوگیری کرده و فعالیت مفید فعالان اقتصادی را تقویت می کند.

نیکو اقبال ادامه داد: از این طریق فعالان اقتصادی می توانند قیمت محصولات خود را به طور واقعی محاسبه، تعیین، اعلام و حتی برنامه های تولیدی و سرمایه گذاری های آتی خود را مشخص نمایند.

نیکو اقبال با بیان اینکه دولت ها در دوره وفور درآمدهای نفتی سیاست تک نرخی را اعمال کرده و زمانی که دچار محدودیت شدند، سیاست چند نرخی را اجرا نموده اند، خاطرنشان کرد: سیاست تعیین نرخ ارز در ایران طی دهه های گذشته به طور کامل به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و پایین نگهداشته شدن آن جهت ارزان تر نمودن واردات (کنترل تورم) تکیه داشته است.