به گزارش پارس نیوز، 

علی اصغرنورالله زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید درباره جزئیات گزارش های اشتغالی صندوق کارآفرینی امید گفت: با تصویب قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، صندوق کارآفرینی امید به عنوان یک صندوق اجتماعی- اقتصادی و تنها نهاد تخصصی اشتغال دو سو توان در بخش تأمین مالی و توانمندسازی متقاضیان راه اندازی کسب و کارهای خرد و کوچک، به عنوان یکی از موسسات عامل مجری این طرح انتخاب گردید تا با استفاده از تجارب موفق و استراتژی‌های اثربخش خود در حمایت از اقتصاد و معیشت روستائیان که از جمله عوامل جلوگیری از پدیده‌ های حاشیه نشینی و مهاجرت روستائیان به شهرها است، همکاری نماید.

 وی ادامه داد: بر اساس این قانون در مرحله اول و دوم مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از محل سپرده گذاری صندوق توسعه ملی و پنج هزار میلیارد ریال نیز از منابع داخلی صندوق کارآفرینی امید در مجموع 10هزار میلیارد ریال به این طرح اختصاص یافت.

سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق کارآفرینی امید با سه ماه تاخیر نسبت به سایر بانک ها در تاریخ 97.12.12 صورت گرفت و در این مرحله صندوق تمامی امکانات خود را برای حرکت پرشتاب در حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در روستاها بسیج نمود؛ که خوشبختانه توانست با اجرای هدفمند و استفاده از طرح های موفق خود مانند حمایت از راه اندازی صندوق‌های خرد محلی، اجرای طرح روستای بدون بیکار، اجرای طرح هر روستا-یک محصول، حمایت از تکمیل زنجیره ارزش محصولات بخش کشاورزی،  حمایت از طرح های بوم گردی، صنایع دستی، فرش دستباف و... عملکرد مطلوبی در این بخش داشته باشد.

نورالله زاده بیان کرد: صندوق کارآفرینی امید از ابتدای سال 97 تاکنون در کشور حدود 39 هزار طرح را مورد بررسی قرار داده است  که از این تعداد 20 هزار و 320 مورد در حوزه روستایی با اعتبار 11 هزار و 531 میلیارد ریال به تصویب رسیده است که این رقم معادل با 115% اعتبار تعیین شده در طرح اشتغال روستائیان می باشد. 

 مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت:  8هزار و 980 طرح از تسهیلات پرداختی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، 5هزار و 677 طرح در بخش صنایع دستی و فعالیت های فرش دستباف، یکهزار و 205 طرح در بخش صنایع و معادن کوچک، یکهزار و 213 طرح در بخش فعالیت های خدماتی و فناوری اطلاعات و 435 طرح در بخش گردشگری و بوم گردی پرداخت شده است.

همچنین 18 هزار و 286 طرح  به مبلغ 8906 میلیارد ریال -معادل 89% اعتبار مشترک اختصاص یافته- قرارداد منعقد شده و آماده پرداخت  می‌باشد و 17 هزار و 510 طرح به مبلغ 7870 میلیارد ریال -معادل 79% اعتبار مشترک تخصیص یافته- نیز تسهیلات پرداخت شده است و باقی پرداخت ها به منظور جلوگیری از انحراف نا مساعد تسهیلات مطابق دستورالعمل های صندوق بر اساس پیشرفت فیزیکی طرح ها پرداخت خواهد شد.

وی افزود: از این تعداد 556 طرح در حمایت از صندوق های خرد محلی، 248 طرح در ایجاد روستاهای بدون بیکار و 124 طرح در بخش هر روستا یک محصول پرداخت شده است.

گفتنی است بمنظور تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال روستائیان و عشایر اقداماتی از قبیل تسهیل فرآیند تشکیل پرونده تسهیلاتی، حذف یا مکانیزه نمودن برخی استعلامات وقت گیر، استفاده از توان کارشناسی بیرون سازمانی همسو با اهداف پروژه، تفویض اختیارات وسیع و مناسب جهت تسریع و تسهیل فرآیند، تسهیل ترهین وثایق و تدوین 25شیوه برای اخذ ضمانت در بخش های روستایی و ابلاغ دستوالعمل های اجرایی آن به استان ها، کاهش آورده نقدی به میزان 10 درصد و همراهی حداکثری برای پذیرش طرح-های متقاضیان در مناطق مرزی و زلزله زده، صورت گرفته است.

نورالله زاده گفت: بر اساس قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، موسسات عامل ملزم به پرداخت تسهیلات با تلفیق منابع داخلی و منابع از محل این قانون هستند. از آنجایی که صندوق کارآفرینی امید فاقد سیستم خزانه داری مشابه سایر بانک ها می باشد و دسترسی مستقیم به شبکه های تعاملی بانک مرکزی ندارد، با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریقBIN2  بانک توسعه تعاون به شبکه شتاب متصل می باشد و بانک توسعه تعاون نقش خزانه داری صندوق را در توزیع پول نقد به شعب نقدی صندوق و همچنین تسویه تراکنش های مالی با شبکه شتاب را از طریق حساب سپرده متصل به سوئیچ صندوق بر عهده دارد.

 انتهای پیام/