به گزارش پارس نیوز، 

بهنام عزیززاده رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان کاشی و سرامیک درباره مشکلات صادرکنندگان کاشی و سرامیک در خصوص بخشنامه پیمان سپاری ارزی دولت، اظهار کرد: بیش از 90 درصد صادرات ما به کشور های عراق، افغانستان و پاکستان است و این صادرات سالیان سال بر مبنای ریال بوده است.

وی افزود: صادرکنندگان اجناس خود را برمبنای ریال صادر می کنند اما براساس بخشنامه پیمان سپاری ارزی باید به دولت تعهد دهند تا ارز برگردانند این در حالی است که صادر کنندگان، ارزی دریافت نمی کنند تا به دولت بازگردانند و هیچ شرکتی تعهد ارزی نمی دهد و این امر باعث کاهش صادرات ایران می شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان کاشی در تشریح مشکلات این بخشنامه گفت: متوقف شدن صادرات، تعطیلی کارخانجات، ریزش نیروی انسانی از جمله مشکلات متعدد پیمان سپاری ارزی است.

عزیززاده، هند و چین را رقیب صادراتی ایران دانست و گفت: فقدان صادرات به عراق، افغانستان و پاکستان سبب جایگزینی کشور های رقیب می شود.

وی با اشاره به میزان صادرات کاشی و سرامیک در سال گذشته گفت: تولید ما درسال گذشته 375 میلیون متر مربع بوده که 100 میلیون متر مربع آن به عراق و افغانستان صادر شده است.

 رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان کاشی و سرامیک در پایان تصریح کرد: عدم صادرات کشور های هدف بر صادرات سایر صنایع نیز تاثیر گذار است. ما خواستار بازگشت به شرایط گذشته هستیم و از دولت می خواهیم این بخشنامه را برای عراق و افغانستان لغو کنند.