به گزارش پارس نیوز، 

به نقل از روابط عمومی راه‌آهن، نورالله بیرانوند‌ ضمن تشریح اقدامات انجام شده در حوزه ریلی برای تأمین مالی اظهار کرد: یکی از نقش‌های راه‌آهن در جذب سرمایه، فراهم‌کردن بستر تعامل بین فعالان صنعت و سرمایه‌گذاران و سایر تأمین‌کنندگان مالی از جمله سیستم بانکی، تامین کننده مالی خارجی، بازار سرمایه و حتی صندوق توسعه ملی است.

وی افزود: راه‌آهن تسهیل کننده و تعیین کننده اولویت‌ها و ارایه کننده پروژه ها و طرح های سرمایه‌گذاری است تا براساس آن برنامه، در جهت توسعه حمل و نقل ریلی گام برداشته شود.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه‌آهن با بیان اینکه تعریف اکو سیستم مالی و سرمایه‌گذاری بخشی از اهداف ما است، تصریح کرد: با برگزاری این رویداد در نظر داریم زمینه‌ای مهیا کنیم تا ارایه کنندگان خدمات مالی و تامین کنندگان و همچنین سرمایه‌گذارانی که مایل به سرمایه‌گذاری هستند یکدیگر را پیدا کنند.

بیرانوند با اشاره به اینکه راه‌آهن به عنوان استفاده کننده اصلی این منابع به صورت بخشی یا مدل مشارکت عمومی، خصوصی و یا سرمایه گذار مستقیم است، بیان کرد: رویکردهای یاد شده، رویکرد اصلی راه‌آهن است و تلاش خواهیم کرد تا در این همایش تعامل مورد نیاز میان دوگروه سرمایه گذار و سرمایه پذیر را برقرار کنیم تا هردو به یک زبان مشترک دست یابند.

به گفته بیرانوند محورهای همایش مذکور معرفی بسته‌های تشویقی به منظور کاهش ریسک و افزایش بازدهی راه‌آهن، معرفی ظرفیت های بازار سرمایه و تامین مالی، توسعه ایستگاههای مبتنی بر حمل و نقل ترکیبی و همچنین توسعه ترمینال ها براساس حمل و نقل ترکیبی و نیز فعال‌سازی کریدورها و اتصال مراکز تجاری و صنعتی به شبکه ریلی است.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه‌آهن تصریح کرد: در حال حاضر بخش زیادی از پروژه های ریلی به دلیل کمبود منابع و اعتبار و یا حتی آماده نبودن پروژه ها به اهداف خود نرسیده اند بنابراین درصدد طراحی یک فرآیند پربار هستیم تا به تعامل زنده، پویا و اثرگذار در حوزه سرمایه گذاری دست یابیم‌.

 بیرانوند‌ تاکید کرد: رویکرد راه‌آهن حضور حداکثری بخش خصوصی در حوزه ریلی است و تلاش خواهیم کرد تا با تعامل ایجاد شده این رویداد به شکل سالیانه تکرار شود.

انتهای پیام/