به گزارش پارس نیوز، 

حسین جوان با بیان اینکه از این تعداد 20 پرونده به دادگاه معرفی شده است اظهار داشت: انشعابات غیر مجاز آب برای مصارف کشاورزی، در مسیر خط انتقال لوله و داخل منازل پشت کنتور انشعابات گرفته می شده است.
وی با بیان اینکه هر گونه استفاده قبل از کنتور از خطوط انتقال آب و شبکه توزیع آب، انشعاب غیر مجاز تلقی می شود گفت: با توجه به خشکسالی های بی سابقه در سال جاری که همچنان ادامه دارد و افت آب های زیرزمینی باید سازگاری با کم آبی را بپذیریم که لازمه آن تغییر عقیده و تفکر است.
جوان با اشاره به اینکه باید نگاه قدیمی و سنتی از آب برداشته شود افزود: حداقل یک انشعاب غیر مجاز به طور متوسط برابر یک انشعاب مجاز سه برابر مصرف آب می تواند داشته باشد.
هم اکنون 134 روستا در شهرستان شیروان از آب شرب برخوردارند که 60 هزار نفر تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی این شهرستان اند و 21 هزار و 500 انشعاب آب روستایی می باشد.
شهرستان شیروان با 157 هزار نفر جمعیت به عنوان دومین شهرستان پرجمعیت خراسان شمالی در 60 کیلومتری شرق بجنورد قرار دارد.
7186/6042