به گزارش پارس نیوز، 

اولیا علی‌بیگی (عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) با انتقاد از عملکرد مجلس در دوره اخیر گفت: مصوبات اخیر مجلس در جهت منافع کارگری نیست. این نشان از این دارد که نمایندگان شناختی نسبت به امور کارگری ندارند نمونه‌اش تصویب بند «و» قانون بودجه که براساس آن سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت داده شد.

وی ادامه داد: مصوبات مجلس پر از تناقض است. از یک طرف مجلس تصویب می‌کند که اموال و دارایی‌های دولت باید به خزانه پرداخت شود و از طرف دیگری بند «و» قانون بودجه را تصویب می‌کند. سازمان تامین اجتماعی، سازمان عمومی غیردولتی با منابع شفاف است. منابع این سازمان توسط حق بیمه کارگران که ۹۵درصد بودجه سازمان را تشکیل می‌دهد، تامین می‌شود. این یعنی از جیب کارگر به جیب دولت برود. چگونه مجلس قانونی تصویب می‌کند که براساس آن سهم درمان کارگران به خزانه دولت برسد؟ این قوانین متناقض همگی نشان از عدم شناخت مجلس از کارگر است.

وی ادامه داد: در نقد عملکرد علی ربیعی باید دید که این وزارتخانه با چه شرایطی به او رسیده است؟ این بدان معنا نیست که ما رضایت صددرصدی از وزیر کار داریم. اما به هر حال شرایط انصاف را باید درنظر گرفت.

در ادامه اکبر قربانی (دبیر خانه کارگر غرب تهران) نیز بیان کرد: رویکرد وزیر کار فعلی کاملا نسبت به جامعه کارگری مشخص است. ربیعی از خود جامعه کارگران است. او به تنهایی نمی‌تواند مسائل بیمه تامین اجتماعی را ساماندهی کند. مشکلاتی که مجلس به آن دلایل استیضاح را به آن ارجاع داده است، مغضلاتی است که وزیر کار قبلا به آن اشاره کرده‌است اما گوش مجلس به آن بدهکار نبوده است.

وی اضافه کرد: این رویکردها بیشتر مربوط به درگیری‌های سیاسی و جناحی است.