• لینک کوتاه
 • کد خبر: 324650

  براساس گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در آبان‌ماه امسال تعداد معاملات مسکن 6.7 درصد افزایش و متوسط قیمت خرید و فروش 2 درصد کاهش یافته است.

  به گزارش پارس به نقل از فارس،گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان‌ماه سال 1394» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده و  در این گزارش آمده است:

  در آبان ماه سال 1394 تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 12056 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4.4 و 6.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

  در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 38.5 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل با 2.0 درصد کاهش همراه بوده است.

  در آبان ماه سال 1394 از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 75.7 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 20.2 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.

  خاطرنشان می‌نماید گزارش ذیل صرفاً معطوف به بررسی حوزه «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران» بوده و لذا نتایج حاصل از این گزارش قابل تعمیم به «معاملات مسکن سایر مناطق شهری» و نیز «تحولات رونق و رکود در حوزه ساخت و ساز» نمی‌باشد.

  *حجم معاملات مسکن

  در آبان‌ماه سال 1394، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 12.1 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 6.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

  بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در آبان‌ماه سال 1394 حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا 5 سال ساخت با سهم 55.3 درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مزبور در مقایسه با آبان‌ماه سال 1393، 1.7 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

  توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آبان‌ماه سال 1394 حاکی از آن است که از میان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 14.0 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4، 2 و 15 به ترتیب با سهم 9.7، 8.1 و 6.8 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

  شایان ذکر است 68.2 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفاً مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5، 4، 2، 15، 14، 10، 8، 1، 7 و 11) بوده و 12 منطقه دیگر تنها 31.8 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

  *تحولات قیمت مسکن

  در آبان‌ماه سال 1394 متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 38.5 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1.9 و 2.0 درصد کاهش نشان می‌دهد.

  بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 6 (معادل 2.9 درصد) و بیشترین کاهش قیمت به منطقه 16 (معادل 5.7 درصد) تعلق دارد.

  در آبان‌ماه سال 1394 از میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله‌شده معادل 75.7 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 20.2 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.

  *تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در هشت ماهه نخست امسال

  در هشت ماهه نخست سال 1394، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 96.2 هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 16.1 درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 38.7 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 1.1 درصدی مواجه بوده است.

  *سایر شاخص‌های آماری بازار معاملات مسکن

  1ـ4ـ توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی

  توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در آبان‌ماه سال 1394 حاکی از آن است که در شهر تهران دامنه قیمتی 25 الی 30 میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم 14.1 درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده و دامنه‌های قیمتی 20 الی 25 و 30 تا 35 میلیون ریال به ترتیب با سهم 13.6 و 13.0 درصد، در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

  در این ماه توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که در حدود 60.9 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی (38.5 میلیون ریال) معامله شده‌اند.

  2ـ4ـ توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

  توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در آبان‌ماه سال 1394 نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 مترمربع معادل 15.9 درصد اختصاص داشته است.

  واحدهای دارای زیربنای 50 تا 60 و 70 تا 80 متر مربع به ترتیب با سهم 15.3 و 13.6 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 57.0 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

  3ـ4ـ توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

  در آبان‌ماه سال 1394 توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که واحدهای مسکونی با ارزش 100 تا 130 میلیون تومان با سهم 10.3 درصد در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

  واحدهای دارای ارزش 160 تا 190 و 130 تا 160 میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم 10.1 و 9.5 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته‌اند.

  در آبان‌ماه سال 1394 حدود 47.2 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 220 میلیون تومان اختصاص داشته است و 5.6 درصد از واحدهای مسکونی معامله شده نیز ارزشی بیش از 980 میلیون تومان داشته‌اند. این سهم‌ها در آبان‌ماه سال 1393 به ترتیب معادل 48.3 و 6.1 درصد بود.

  *تحولات اجاره بهای مسکن

  در آبان‌ماه سال 1394 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10.8 و 11.9 درصد رشد نشان می‌دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یک ساله تنظیم می‌شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، سبب رشد متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.

  سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه 100=1390) معادل 28.4 درصد است.

  *جمع‌بندی

  مروری بر تحولات قیمت و حجم معاملات بازار مسکن شهر تهران در آبان‌ماه سال 1394 حاکی از افزایش 6.7 درصدی تعداد معاملات و کاهش 2 درصدی متوسط قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

  همچنین حجم معاملات در آبان‌ماه سال جاری نسبت به ماه قبل از افزایش 4.4 درصدی برخوردار بوده است که این امر حاکی از استقبال خریداران در شرایط ثبات قیمتی بازار مسکن است.

  در مجموع، ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار مسکن طی دو سال اخیر، فرصت مناسبی برای ورود خریداران به بازار مسکن فراهم نموده است. همچنین با توجه به کاهش نااطمینانی‌های متصور در فضای اقتصاد کلان و تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و ارتقاء قدرت خرید مسکن خانوارها، تداوم بهبود حجم معاملات بازار مسکن در فصول آتی دور از انتظار نخواهد بود.

  بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در آبان ماه سال 1394 نیز مؤید روند متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم است به طوری شاخص کرایه مسکن اجرای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10.8 و 11.9 درصد رشد نشان می‌دهد.

  بانک مرکزی خرید و فروش شهر تهران قیمت مسکن مسکن
  از سراسر وب
  پیشنهاد از

  ارسال نظر

  آخرین اخبار
  پربحث ترین ها
  سایر رسانه ها