پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- دولت یازدهم پس از دو سال مذاکره  پشت درهای بسته  با کشورهای 1 +5 محصول آن را به عنوان متن برجام امضا و به لوازم آن متعهد شد. هر چند دولت منکر امضای متن تعهدات سنگین  مقرر در متن برجام گردید و در ارائه متن برجام در قالب لایحه به مجلس امتناع کرد و هر چند مجلس بر خلاف مصوبه کمیسیون ویژه و شورای محترم نگهبان فارغ از خطوط قرمز تصویبی آنچه را که دولت می‌خواست تصویب و تایید کردند؛ اما آنچه به تنفیذ مقام معظم رهبری رسید، نه مصوبه دولت بود، نه مصوبه مجلس و  نه متن دست نوشته 1+5 ؛ بلکه تنفیذ مصوبه جلسه 634 مورخ 19/5/94 شورای عالی امنیت ملی بود که در قالب فرمانی موسوم به 9 ماده‌ای انتشار یافت و در مورخه 29/7/94 خطاب به رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شد.

نامه موصوف حاوی 3 بند است که احکام آمره فرمان از بند 3 به شرح اجزای 9 گانه  زیر آغاز می‌شود که هم  مجری (دولت) و هم ناظر ( هیئت قوی آگاه و هوشمند) مطروحه در جزء نهم مکلف به نظارت بر حسن اجرای جزء جزء این فرمان هستند اما این امر مانع از آن نیست که سایر مراجع نظارتی  با اتکای  به هیئت مذکور خود را فارغ از رصد امر نظارت بر حسن اجرای فرمان معظم له و رویدادهای مالی مترتب بر آن تصور کنند. آن احکام و اجزای 9 گانه به‌شرح زیر است.

1- اخذ تضمین‌های قوی و کافی از طرف‌های مقابل از جمله اعلام کتبی رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر لغو تحریم‌ها با قید و تصریح این عبارت که تحریم‌ها به کلی برداشته شده است و هرگونه باقی ماندن ساختار تحریم‌ها به منزله نقض برجام است. فلذا هرگونه اقدام ایران در اجرای مفاد برجام  قبل  از اخذ چنین تصمیمی تخلفی است با وصف مجرمانه اتلاف بیت المال که به شرح زیر می‌باشد:

1. خروج 9700 تن اورانیوم غنی شده از کشور

2. اکسید کردن 400 کیلو اورانیوم 20 درصدی

3. اوراق کردن 14 هزار سانتریفیوژ

4. تخریب و بتن‌ریزی قلب رآکتور اراک

5. اسقاط اموال و تجهیزات و تاسیسات  فردو

شرکت های هسته ای

2- توقف اجرای برجام طبق بند 3 مصوبه مجلس، در صورت وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه از جمله بهانه تروریسم و حقوق بشر

3- اعلام پایان پرونده  موضوعات حال و گذشته PMD توسط آژانس و آغاز تصمیمات بعدی منوط به آن 

4- شرط اقدام در مورد نوسازی کارخانه اراک ، حفظ هویت آب سنگین آن است، بدین معنا که اول انعقاد قرارداد قطعی و مطمئن درباره طرح جایگزین. دوم اخذ تضمینی کافی برای اجرای آن. بدیهی است هرگونه اقدام در مورد کارخانه اراک از بتن‌ریزی گرفته تا دیگر اقدامات قبل از تحقق شروط مقرر محمل قانونی و شرعی نداشته و مغایر فرمان معظم له خواهد بود و وصف مجرمانه اتلاف بیت المال دارد.

5- هرگونه معامله اورانیوم غنی شده ( 9700 تن) در برابر کیک زرد،  دول خارجی درصورتی آغاز خواهد شد (دقت شود آغاز نه انجام) که اول قرارداد مطمئن  در این باره  به همراه تضمینی کافی منعقد شده باشد و دوم آنکه معامله و تبادل باید به تدریج و در دفعات متعدد باشد.

6- در اجرای مصوبه مجلس  طرح و تمهیدات لازم (بخوانید تصویب بودجه و مبادله موافقتنامه) برای توسعه میان مدت صنعت انرژی اتمی شامل پیشرفت از اکنون تا 15 سال و منتهی به 190 هزار سو تهیه و در شورای عالی  امنیت ملی بررسی شود ،  به شکلی که هرگونه  نگرانی ناشی از ضمائم برجام را برطرف کند. به این ترتیب قید از هم اکنون را در این فرمان باید در لایحه قانونی بودجه سال 95 کل کشور رصد کرد.

7- سازمان انرژی اتمی تحقیق و توسعه در ابعاد مختلف را باید به گونه‌ای سامان دهد که در پایان دوره 8 ساله هیچ کمبود فناوری برای ایجاد غنی‌سازی مورد قبول در برجام وجود نداشته باشد.

8- معظم له در بند 8 فرمان به مجری و ناظر برجام توجه داده که تفسیر طرف مقابل از ابهامات سند برجام را قبول نکنید و به مرجع که متن مذاکرات است رجوع کنید.

9- معظم له در بند 9، فرمان به تشکیل یک هیئت با مشخصات ذیل داده اند: آن هم نه هر هیئتی بلکه هیئتی که قوی وآگاه و هوشمند باشد. در چه اموری؟ در امور تاریخ و جغرافیا؛ بلکه در امور تخصصی و فنی هسته‌ای که نمی‌توانند صرفاً رجال سیاسی باشند بلکه لزوما باید دانشمند این رشته از علوم هسته‌ای  و آگاه به حقوق بین الملل  باشند و سطحشان هم لزوما سطح و مرتبت استادی و دانشگاهی باشد تا پیشرفت کار و انجام تعهدات طرف مقابل  و تحقق آنچه در این 8 بند بدان تصریح شده است را رصد نمایند و ضروری است که تعیین ترکیب و وظایف این هیئت باید در شورای عالی امنیت ملی تصویب شود. نکته مهم در این بند از فرمان وصف قوی و آگاه و هوشمند بودن این هیئت است. بدیهی است کسی که معنا و مفهوم لغو را تعلیق یا توقف می‌داند، یا می‌نویسد تعلیق ولی می‌خواند توقف یا فرق بین امضای موخر بر تصویب مجلس مقرر در اصل 125 قانون اساسی را با امضای مقدم بر تصویب مجلس را نمی‌داند ، نمی‌توان متصف به صفت قوی، آگاه و هوشمند نمود.

10- ختم کلام آنکه آنچه در این فرمان معظم له آمده نه در آسمان بلکه در زمین و در حوزه اموال و دارایی یک موسسه دولتی به عنوان سازمان انرژی اتمی ایران و سرمایه شرکت‌های مادر تخصصی و زیرمجموعه  آن به شرح زیر در قالب رویدادهای مالی و اداری انجام می‌شود که اجرای مفاد متن برجام به روایت 1+ 5 به گونه‌ای و اجرای مصوبه مورخه 19/5/94 شورای امنیت ملی با رعایت فرمان معظم له به گونه‌ای دیگر اثر وضعی مالی و محاسباتی متفاوت خواهد  داشت که در صورت‌های مالی آنها منعکس می‌گردد. 

این شرکت‌ها در جدول زیر نشان داده شده است.

پرسش از بازرسان قانونی شرکت‌‌های فوق و حسابرس مستقل دیوان محاسبات کشور در این شرکتها این است از تاریخ 26/7/94 متن برجام اجرایی شده یعنی سازمان انرژی اتمی در حال اجرای مفاد برجام است و قبل از این تاریخ هم به صورت داوطلبانه برخی از مفاد آن را که نه به تصویب مجلس رسیده بود و نه به تایید شورای امنیت ملی وهنوز متن تنفیذی مقام معظم رهبری خطاب به رئیس جمهور انتشار نیافته بود را عملا اجرا کرده است. آیا رویدادهای مالی مرتبط با این اجرا را رصد می‌کنند؟ آیا آنچه در شرف اجرا توسط مجری است مورد تایید ناظر (هیئت مندرج در بند 9 فرمان) است؟ فرمان معظم له در تاریخ 22/7/94 صادر شده امروز 10/8/94 می‌باشد که 18 روز از آن می‌گذرد آیا هیئت قوی، آگاه و هوشمند مطرح در بند 9 فرمان تشکیل و ترکیب آن معین گردیده است؟ اگر معین شده اعضای آن کدامند و اگر معین نشده تا اقدامات در شرف انجام را رصد کند. پس حصول اطمینان بر تحقق مشروط مندرج در فرمان چگونه رصد می‌شود؟ و ختم کلام آنکه اگر قرار باشد دولت به ماهو و سازمان انرژی اتمی و شرکت‌های تابعه آن در اجرای متن برجام بدون قیود 9 گانه ترسیمی مقام معظم رهبری راه خود را برود و دستگاه‌های نظارتی هم این راه روی را بدون رعایت قیود و الزامات معظم له صرفا بدون اعلام و اقدام مشایعت نمایند. آنچه تدوینگران متن برجام به عنوان عظیم‌ترین تخریب در تاریخ هسته‌ای جهان نام نهاده‌اند، روی خواهد داد و دستگاه‌های نظارتی کیش و پاسداران بیت‌المال هم مات خواهند شد.