به گزارش پارس به نقل از ایسنا، مرشدی - کارگر یکی از بخشهای صنوف - گفت: در حالی که دولت اعلام کرد که سبد کالای حمایتی به اقشار محروم و کم درآمد داده می شود به نظر می رسد که بیشتر مخصوص کارکنان دولت باشد زیرا در حال حاضر عده بسیاری از کارگران که نیازمند گرفتن این سبد کالا هستند در فهرست دریافت کنندگان نیستند.

وی با بیان اینکه اقدام دولت در اختصاص سبد کالای حمایتی اظهار کرد: فارغ از بحث منافع مادی و تبعات آن، حرف ما این است که اگر منابع طرح از بودجه خاص دولت است ایرادی ندارد که به کارمندان خود بدهد ولی اگر بیت المال عمومی است کارگران راضی نیستند و نباید میان کارگر و کارمند تبعیض قائل شد.

مرشدی اعلام اختصاص سبد کالا به عموم مردم را اقدامی عجولانه دانست و افزود: داستان سبد کالا حکایت عیال وبال است، کارمندان دولت عیال دولت هستند اما دولت می گوید که عیال ما عیال است و عیال دیگران وبال است!

وی ادامه داد: چرا باید کارمند شرکت نفت با حقوق ۴ میلیون تومان در این طرح قرار بگیرد ولی کارگر محروم با حقوق ۵۳۰ هزار تومان کالا نگیرد، مگر هدف طرح این نبود که افراد مستضعف و کم درآمد را شامل شود؟

وی که از پرسنل یکی از داروخانه های کشور است، با ابراز نارضایتی از گذاشتن شرط حقوق زیر ۵۰۰ هزار تومان برای کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی افزود: کارمندان و بازنشستگان دولت با هر حقوق و درآمدی سبد کالا شامل حالشان شده است ولی کارگران تامین اجتماعی که حداقل بگیر هستند جایی در این طرح ندارند.

به گفته مرشدی درآمد زیر ۵۰۰ هزار تومان مربوط به کارگر ساده ای است که چندماه بیشتر مشغول کار نشده است در حالی که اگر به همین کارگر یک سال سنوات کاری تعلق بگیرد پایه حقوق او از ۴۸۷ هزار تومان به ۵۱۰ هزار تومان می رسد و دیگر سبد کالا شامل حال او نمی شود.