سخنرانی استاد مسعود عالی با موضوع اول ماه رمضان و بخشش عظیم خداوند در ماه رمضان را در ادامه می شنوید.