سخنان استاد حامد کاشانی با موضوع انتظار امام زمان زمان علیه السلام را در ادامه می بینید.