سخنرانی استاد قرائتی با موضوع حکایت حاج آقا قرائتی از رابطه عجیب امام خمینی رحمت الله علیه با نماز را در ادامه می بینید. امامی که تا لحظات آخر عبادت عاشقانه را رها نکرد.