سخنان آیت الله مهدوی کنی با موضوع توبه و استغفار را در ادامه می شنوید.