سخنان استاد حامد کاشانی با موضوع یک قدم به سوی امام حسین علیه السلام را در ادامه می شنوید.