سخنان استاد عالی با موضوع سقوط انسان از بندگی خدا را در ادامه می شنوید.