سخنان استاد انصاریان با موضوع نعمتی به نام حسین(علیه السلام) را در ادامه می بینید.