سخنان آیت الله جوادی آملی با موضوع ناز کردن در مناجات با خدا را در ادامه می شنوید.