سخنان استاد دکتر رفیعی با موضوع پنج نصیحت کوتاه پیامبراکرم(ص) را در ادامه خواهید دید.