سخنان استاد دکتر رفیعی با موضوع پنج نصیحت کوتاه پیامبراکرم (صلی الله علیه و اله) را در ادامه می بینید.