سخنان آیت الله جوادی آملی با موضوع چشیدن طعم عبادات را در ادامه می بینید.