سخنان دکتر ناصر رفیعی با موضوع حسن خلق امام کاظم (علیه السلام) را در ادامه می شنوید.