آیت‌الله شهید مرتضی مطهری درباره بهشت و جهنم می‌گوید: «الجنة والنار قیعان» پیامبر (ص) فرمودند بهشت و جهنم فعلا دو صحرای خالی هستند؛ نه در جهنم آتش وجود دارد نه در بهشت نعیم. پس چطور درست می‌شود؟ آتش و نعمت آن جهان را از این جهان می‌فرستیم.

آتش، زقوم، حورالعین، غلمان و ... هر چه که در آنجا وجود دارد از اینجا فرستاده می‌شود. مواردی را قبلا در آنجا آماده نکرده‌اند که بعد ما و شما که رفتیم بگویند بفرمایید خانه را آماده کردیم. تا برویم آنجا می‌گویند بفرمایید خانه‌ای که خودتان قبلا آماده فرمود‌ه‌اید حاضر است.