مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی درباره روی آوردن به خدا در پس سختی‌ها می‌گوید: از آقای طباطبایی شنیدم که از مرحوم قاضی نقل می‌کردند، گاهی خدا مدتها فردی را به سختی‌های دشوار مبتلا می‌کند تا «یا الله» بگوید.

آن «یا الله» به قدری در سعادتش مؤثر است که تحمل تمام سختی برای او آسان می‌شود. حاضر است آن همه سختی تحمل کند تا این حال در او ایجاد شود تا به خدا روی آورد که در سعادت، کمال روح و نورانیت دل او موثر خواهد بود. حکیمانه است تحمل آن همه سختی تا رسیدن به این سعادت.