سخنان استاد عالی با موضوع علم فقه و ویژگی های آن را در ادامه می شنوید.