سخنان آیت الله مجتهدی تهرانی با موضوع بخشش دیگران را در ادامه خواهید شنید.