آیت الله سیدحسین یعقوبی قائنی درباره گذشت کردن در زندگی می‌گوید: از هر چه بگذری، چیزی بالاتر به تو داده می‌شود.

تمام راه خدا گذشت است؛ از جان فانی بگذری جان ابدی به تو داده می‌شود.

از مال بگذری سرای جاویدان به تو داده می‌شود. راه خدا اصلا راه گذشت است. از لذات نفسانی بگذری لذات روحانی به تو داده می‌شود. از حرام بگذری، حلال نصیبت می شود. دائما سعی کن گذشت داشته باشی.