به گزارش پارس نیوز، 

بهترین سن ازدواج وبارداری چه سنی است؟؟؟

با توجه به توصیه های متعدد و بسیار در قرآن کریم و همچنین انبیاء الهی در امر ازدواج جوانان برای ایجاد آرامش و پیدایش محبت و مودت در جوانان اغلب شاهد افزایش سن ازدواج در میان جوانان هستیم.ازدواج

از طرف دیگر پزشکان در مورد سن بارداری برای هر خانم عنوان می کنند که سن 18 تا 35 سالگی بهترین و مناسب ترین زمان برای یک بارداری سالم می باشد. توصیه می شود زوجین جوان در ابتدای زندگی زناشویی خود در خصوص تعداد و همچنین فاصله بین فرزندان تصمیم گرفته و نسبت به عملی کردن تصمیم خود اقدام کنند.

افزایش سن ازدواج و همچنین تعداد کم فرزندان سبب کاهش جمعیت جوان و مولد کشور نیز می شود که این امر باعث عقب ماندگی کشور در زمینه پیشرفت و ارتقاء جایگاه می گردد.