به گزارش پارس نیوز، 

 امام رضا (علیه السلام) می فرمایند:

‌هیچ یک از شیعیان علی نیست که روز مرتکب عمل زشتى یا گناهى شود،

مگر آن که شب اندوهى به او رسد که آن گناه را فرو ریزد!

منبع : بحار:۶۸/۱۴۶/۹۴