سیدمحمد قنادزاده ، معاون سازمان توسعه تجارت یکی از سخنرانان رویداد فرصت‌های تجاری غرب آفریقا با تمرکز بر سنگال بود که توسط موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی اتاق ایران برگزار شده است. در حاشیه این رویداد، تریبون‌نیوز، گفت‌وگوی کوتاهی درباره لزوم برگزاری چنین رویدادهایی و آموزش تاجران با معاون سازمان توسعه تجارت داشت.

قنادزاده، در ابتدای صحبت‌های خود از اتاق بازرگانی ایران و موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران تشکر کرد و گفت: «آموزش یک موضوع زیربنایی است و متاسفانه ما یک ضعف شناخت درباره آفریقا داریم. باید مجموعه‌ای از فعالیت‌های ترویجی را برای شناخت آفریقا انجام دهیم که یکی از این فعالیت‌های ترویجی، آموزش است.» او افزود: «تجار ما باید بدانند که چه ظرفیت‌هایی در آفریقا هست و چطور می‌توانند وارد این بازار شوند؛ احتمالاً خطرات و ریسک‌های برای ورود به این بازار وجود دارد.»

معاون سازمان توسعه تجارت معتقد است آگاهی‌رسانی و ایجاد شناخت یکی از مهم‌ترین کارکردهای چنین رویدادهایی است. به باور قنادزاده، رویدادهایی که در حوزه شناخت فرصت‌های تجاری برگزار می‌شوند به تجار ایرانی کمک خواهد کرد تا رویکرد مناسبی را در پیش بگیرند. او همچنین افزود: «وظیفه سازمان توسعه تجارت به عنوان دستگاه دیپلماسی تجاری کشور، کمک به ایجاد شناخت در حوزه‌های تجاری است.» به گفته معاون سازمان توسعه تجارت، اعزام هیئت تجاری، حضور در نمایشگاه‌های آفریقا و کمک به ایجاد زیرساخت‌های تجاری و کمیسیون‌های مشترک از ماموریت‌های این سازمان در حوزه آفریقاست.

قنادزاده بر این باور است که مسیر تعامل و آگاه‌سازی تاجران در زمینه آفریقا پایانی ندارد. او تاکید کرد: «لازم است سازمان توسعه تجارت و به‌طور کلی دولت در کنار بخش خصوصی به این موضوعات رسیدگی کند. من در این جلسه هم تاکید کردم که بخش خصوصی فعال‌تر و پویاتر در موضوع آفریقا ورود کند و منتظر دولت نماند. حتی می‌تواند دولت را به تحرک بیشتر وادارد.» او در پایان نسبت به برگزاری سلسله نشست‌های آگاه‌سازی در خصوص فرصت‌های تجاری آفریقا اظهار امیدواری کرد.