به گزارش سراج24؛ فاطمه حسن آقا در گفت‌وگو با سراج24 با بیان اینکه اتفاقات بسیار خوبی در رویداد فلسطین و نقش من رقم خورد، اظهار کرد: از جمله این اتفاقات آشنایی بیشتر دانشجویان از دانشگاه های مختلف و ملیت های مختلف با یکدیگر است که زمینه ساز تشکیل نهضت جهانی دانشجویان و اتحاد بیشتر میان کنشگران فعال در حوزه فلسطین شده است.

دانشجوی جامعه المصطفی العالمیه افزود: استعدادهای خوبی در جریان رویداد فلسطین و نقش من، شناسایی شدند و اتفاق خوب تر آن است که این استعدادها مورد حمایت و تربیت بیشتری قرار گیرند. نباید استعدادها به حال خود رها شوند.

دانشجوی جامعه المصطفی العالمیه اضافه کرد: من که در بخش روایت گری رویداد فلسطین و نقش من شرکت کردم صاحب دانش بیشتری شدم و امیدوارم که بتوانیم این تجارب و دانش را در اختیار سایر کنش‌گران قرار دهیم. اضافه شدن کنشگران دیگر موجب تقویت جریان مقاومت اسلامی می شود.

وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم رویداد فلسطین و نقش من را به صورت تخصصی تر و در ابعاد بیشتر در همه کشورهای اسلامی برگزار شود همچنان که در کشورهای لبنان و روسیه در حال برگزاری است. مردم همه کشورها باید با اتفاق خوبی که در این رویداد انجام گرفت آشنا شوند.