به گزارش سراج24؛  اولین و مهم ترین نتیجه ساماندهی نظام پذیرش دانشجو که در سال 1400 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده بود، کاهش اثر مهارت های تستی بود که بازیگران صحنه اقتصاد کنکور را به نوعی از کنکور خط زد. 

البته همه کنکور خلاصه در ضعف و ایراد نبود و نکات مثبتی نیز در این آزمون بزرگ سراسری وجود داشته است اما مصوبه اخیر کمک شایانی به برقرار عدالت در نظام آموزشی کشورمان گردید. 

جالب است بدانید در حاضر در حدود 80 درصد پذیرفته شدگان کنکور با رتبه زیر 3 هزار، از 3 دهک بالایی جامعه یعنی دهک هایی که دارای بالاترین درآمد هستند، می باشند و جالب تر این که 87 درصد حائزان رتبه های زیر 100 از برخورداران بوده و در کنکور 99 دارای معدل کتبی زیر 17 هستند.  این یعنی کم اثری معدل کتبی به نفع عده ای شده که در گرداب مهارت های تست زنی افتاده بودند و اصلا در مسیر کیفیت یادگیری نظام آموزش و پرورش نبودند. 

حال با افزایش اثر سوابق تحصیلی دسترسی و توان عادلانه تری برای همه آحاد دانش آموزان فراهم شده و سهم قطعی امتحانات نهایی یا سابقه تحصیلی افزایش یافته تا به عدالت آموزشی نزدیک تر شویم.