موضوع زنان در ایران باتوجه به پیچیدگی‌های خاص خود با حوزه‌های مختلف اجتماعی گره‌خورده است. گسسته دیدن مسئله زنان از خانواده، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و… بهبودی در رفع مشکلات زنان نخواهد داشت.
 درواقع مهم‌ترین مسئله، عدم تعریفی کامل از هویت زن ایرانی با توجه به درهم‌تنیدگی‌های موجود است. به‌عنوان نمونه رسانه ملی پس از چهار دهه از گذشت انقلاب هنوز موفق به ساخت «سریالی جذاب و تبیین‌کننده هویت زن ایرانیِ موفق و الگو محور» نشده است. این در حالی است که کشورهای مختلف، سریال‌هایی همچون «پرستاران»، «جواهری در قصر» و… را در این خصوص نه‌تنها برای هویت‌بخشی به زنان خود بر اساس ارزش‌ها و الگوهای رفتاری ساخته‌اند بلکه در عرصه‌های بین‌المللی نمادی برای بانوان خود ترسیم نموده‌اند. 
ازاین‌رو مقام معظم رهبری در اوایل دهه نود تشکیل «شورای عالی زنان» را مطالبه نمودند. مرکزی مطالعاتی، راهبردی، اجرایی و همه‌جانبه. 
بررسی خلأهای قانونی، کژ کارکردهای نهادهای متولی حقوق زنان و کاستی‌های حوزه قضائی مهم‌ترین محورهایی است که می‌توان در این مرکز همه‌جانبه بدان پرداخت. از سوی دیگر ریز موضوعاتی همچون حقوق و مسئولیت‌های فردی، خانوادگی، اجتماعی و حتی بین‌المللی زنان قابلیت تحقق در این چارچوب را دارد. 
مظلومیت زنان در طول تاریخ همواره مورد سوءاستفاده نظام‌های مردسالار، اقتدارگرا و طرفدار سرمایه‌داری بوده است اما رهبر انقلاب به‌عنوان یکی از مدافعان واقعی حقوق زنان در برابر ظلم تاریخی بشریت علیه بانوان در این خصوص فرموده اند: «اگر فضای جامعه درزمینهٔ مسئله زنان، شفّاف شود و احکام اسلامی و نظرات قرآنی در این زمینه روشن گردد، بانوان ما  به نقطه‏‌ای که برای یک زن آرمانی وجود دارد، خواهند رسید».