به گزارش سراج24؛ مشارکت و ثبت نام در طرح زیارت به نیابت به صورت زائر یا درخواست زیارت نیابتی.

در صورت تمایل جهت مشارکت، در سایت اربعینی ها به نشانی Arbaeeniha.com ثبت نام فرمایید.

این رویداد به همت سازمان فضای مجازی سراج و کانون هنر و رسانه رضوان برگزار می شود.