عادل نجف زاده، عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز اظهارکرد: به سبب آنکه پروژه‌های عمرانی ناتمام مطابق سند آمایش سرزمین پیش نرفته، از اهمیت لازم برخوردار نیست و در گردانه کاهش بودجه‌های عمرانی کشور و افزایش بودجه‌های جاری ناتمام باقی مانده‌اند. به همین خاطر‌ بودجه بسیاری لازم است تا این پروژه‌های ناتمام، تکمیل شوند.

نجف زاده تصریح کرد: تاخیر در اعلام بودجه کشور و ارسال آن به دستگاه‌های اجرایی باعث شد که در سال ۱۴۰۱ برخی استان‌های کشور زمان اجرایی پروژه‌های عمرانی در فصل مناسب را از دست بدهند. به طور مثال در مناطق سردسیر کشور تا یک ماه آینده نمی‌توان هیچ فعالیت عمرانی داشت.

نماینده مردم خوی‌ و چایپاره در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کر‌د: اگر بخواهیم پروژه‌های عمرانی ناتمام را تکمیل کنیم، نیازمند برنامه‌ریزی درست هستیم که بر پایه سند آمایش سرزمین تبیین شده باشد. رصد و پایش پروژه‌ها نیز ضرورت دارد.

او در این گفت‌وگو متذکر‌ شد: می‌بایست بر اساس نیاز کشور به پروژه‌های عمرانی نگاه کنیم و زیر ساخت‌ها را فراهم سازیم. همچنین ضرورت دارد پروژه‌های ناتمام را بشناسیم و با دسته‌بندی آن‌ها، سازه‌های پراهمیت را شناسایی کنیم.

وی‌ در‌ پایان این گفت‌‌گو ابراز کرد: هر پروژه عمرانی ناتمام به معنای هدر رفت سرمایه ملی است چرا که به ازای هر یک از آن‌ها میلیاردها تومان هزینه شده است. در این راستا ضرورت دارد تا از هدر رفت منابع و سرمایه ملی کشور جلوگیری کنیم و اجازه ندهیم پروژه‌های عمرانی ناتمام باقی بمانند.