مهدی درفشیان مرام افزود: با استفاده از تجربه‌های سال گذشته در زمینه محدودیت‌های برق رسانی صنایع، زمستان گذشته برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های خوبی با وزارت صمت انجام شد و توانستیم نسبت به سال گذشته برنامه‌ریزی بهتری در مورد برق داشته باشیم که نتیجه آن را این روزها شاهد هستیم. وی ادامه داد: لذا جا دارد از صنایع کشور به پاس این همکاری بسیار خوب تقدیر کنیم که منجر به تامین برق مطمئن و پایدار برای همه هموطنانمان شد.

برق

پسرنوجوان سر خودش را با اره برقی قطع کرد

درفشیان مرام گفت: امسال به منظور تامین برق مطمئن و پایدار مردم، برنامه مدیریت مصرف صنایع را از نیمه خردادماه آغاز کردیم و با توجه به هماهنگی خوبی که انجام گرفت تا روز گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل، مصرف صنایع بیش از ۸.۶ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: لذا با توجه به اینکه در این هفته و هفته آینده روزهای گرمی خواهیم داشت، همچنان نیاز است برنامه‌های مدیریت مصرف در همه بخش‌ها و نقاط کشور اجرا شود.

اهمیت ضریب بار برای کاهش هزینه تولید برق+نمودار

این مقام مسوول گفت؛ اگر هموطنان  بتوانند همکاری بیشتری با صنعت برق داشته باشند، دو فایده بزرگ در پی دارد، نخست اینکه صنایع می‌توانند برق بیشتری داشته و در نتیجه با رشد بیشتر  تولید آنها مواجه رقم خواهیم شد که اگر این اتفاق بیفتد در وزارت نیرو می‌توانیم برق مطمئن و پایدار همه هموطنان عزیز را تامین کنیم تا در این روزهای گرم، آسایش مردم فراهم شود.

وی ادامه داد: دوم اینکه اگر صنایع بتوانند بیش از چیزی که سهمیه برق دارند، برق مصرف کنند که به طور قطع به اقتصاد ملی و بهبود وضعیت معیشت مردم کمک خواهد شد.