نفتالی بنت نخست وزیر سابق اسرائیل با متهم کردن متحد خود به خیانت مدعی شده است لاپید با تنظیم برخی گزارشات محرمانه و ارسال آن به نهادهای نظارتی ذیربط اسرائیل با خواسته‌های  وی برای اخذ برخی امتیازات مخالفت کرده است. روزنامه اسرائیل هیوم مدعی شد که بنت خواستار آن شده است که با توجه به دوران حضور دوازده ماهه‌اش در جایگاه نخست وزیر از امتیازات اعطایی به نخست وزیران پیشین از جمله خودرو و راننده رایگان و تامین هزینه‌های یک دفتر با دو نفر نیروی انسانی بهره مند باشد.

اسرائیل

دیدار های مخفی روحانی با نمایندگان اسرائیل و آمریکا فیلم می شود

براساس قوانین کمیته اقتصادی پارلمان رژیم صهیونیستی امتیازات فوق تنها به افرادی تعلق می‌گیرد که حداقل 18 ماه به عنوان نخست وزیر در کابینه خدمت کرده باشند.

بنت همچنین خواهان آن شده تا در زمان ورود بایدن به سرزمین های اشغالی همراه با هرتزوگ رئیس اسرائیل و لاپید نخست وزیر موقت در پای پلکان هواپیما حاضر شود که این امر نیز با مخالفت لاپید همراه شده است.

پای داعش به اسرائیل نیز باز شده است

نفتالی بنت پس از انحلال پارلمان رژیم صهیونیستی و واگذاری کرسی نخست وزیری به یائیر لاپید از پایان فعالیت های سیاسی خود خبر داده بود.

تشدید بحران سیاسی در رژیم صهیونیستی در حالی است که کابینه حاضر پس از ناکامی در حفظ ائتلاف حاکم، خود را برای برگزاری پنجمین انتخابات متوالی پارلمانی در اول نوامبر 2020 (10 آبان 1401) آماده می‌کند.