در جلسه امروز شورای عالی بورس موضوع عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شد که مورد موافقت وزیر صمت برای قرار گرفتن خودرو در بورس قرار گرفت. ­

بر این اساس مقرر شد برخی کلاس‌های خودرویی با هماهنگی وزارت صمت بطور کامل در بورس کالا عرضه شوند.

سید رضا فاطمی امین در حاشیه جلسه شورای عالی بورس از رو به اتمام بودن فرایند ارزش گذاری دو خودرو ساز خبر داد واعلام کرد طی هفته‌های آتی این روند از سوی کارشناسان رسمی دادگستری به اتمام خواهد رسید و بعد از آن دولت سهام خود را به طور کامل واگذار می‌کند.