روند افزایش دمای هوا با شدت بیشتری از روز گذشته آغاز شده و پیش‌بینی‌ها حکایت از بیشتر شدن آن طی روزهای آینده دارد. هر میزان افزایش دمای هوا به روند بیشتر شدن مصرف برق می‌انجامد. گزارش تازه شرکت مدیریت شبکه برق ایران هم بیانگر آن است که مصرف برق از روز گذشته شروع به افزایش کرده است به‌گونه‌ای که در ساعت ۱۴ و ۲۷ دقیقه به رقم ۶۴ هزار و ۴۷۱ مگاوات رسید.

برق

پسرنوجوان سر خودش را با اره برقی قطع کرد

این میزان مصرف در مقایسه با روز قبل‌تر (جمعه سوم تیرماه) که ۵۸ هزار و ۳۳ مگاوات برق مصرف شده بود رشد بیش از ۶ هزار مگاوات یافته است.

همچنین نسبت به‌روز مشابه پارسال که میزان مصرف ۵۵ هزار و ۷۷۷ مگاوات بوده از رشد بیش از هشت هزار مگاوات (۱۴ درصدی) برخوردار شده است.

روند افزایش دمای هوا با شدت بیشتری از روز گذشته آغاز شده و پیش‌بینی‌ها حکایت از بیشتر شدن آن طی روزهای آینده دارد.

اهمیت ضریب بار برای کاهش هزینه تولید برق+نمودار

هر میزان افزایش دمای هوا به روند بیشتر شدن مصرف برق می‌انجامد.

گزارش تازه شرکت مدیریت شبکه برق ایران هم بیانگر آن است که مصرف برق از روز گذشته شروع به افزایش کرده است به‌گونه‌ای که در ساعت ۱۴ و ۲۷ دقیقه به رقم ۶۴ هزار و ۴۷۱ مگاوات رسید.

این میزان مصرف در مقایسه با روز قبل‌تر (جمعه سوم تیرماه) که ۵۸ هزار و ۳۳ مگاوات برق مصرف شده بود رشد بیش از ۶ هزار مگاوات یافته است.

همچنین نسبت به‌روز مشابه پارسال که میزان مصرف ۵۵ هزار و ۷۷۷ مگاوات بوده از رشد بیش از هشت هزار مگاوات (۱۴ درصدی) برخوردار شده است.