«وی فنگ» وزیر دفاع جمهوری خلق چین طی سخنانی در نخستین اجلاس امنیتی آسیا (شانگری لا دیالوگ) با بیان اینکه روابط آمریکا و چین به نقطه ای حساس و بحرانی رسیده است گفت: «ما از طرف آمریکایی درخواست می کنیم تا از بی اعتبار کردن چین دست بکشد و مداخله در امور داخلی چین را متوقف کند. بهبودی در روابط دو جانبه حاصل نخواهد شد مگر اینکه طرف آمریکایی بخواهد.»

وزیر دفاع

رسوایی خانوادگی فوتبالیست ملی پوش چین

در ماه های گذشته تنش ها در روابط آمریکا و چین از یک طرف به دلیل حمله نظامی روسیه به اوکراین و مناقشه های مرتبط با تایوان و دریای چین جنوبی  و از طرف دیگر به دلیل مسائل مرتبط با منطقه هند-اقیانوسیه و تلاش چین برای امضای توافقنامه های امنیتی با کشورهای کوچک اما استراتژیک این منطقه، افزایش یافته است.

مقایسه کتاب زبان کلاس اول آلمان و چین