محمدخانی در مورد ابهامات حمله به شهردار ناحیه سه منطقه ۱۹ تهران، گفت: هرچند با توجه به جراحت وارده به آقای هاشمی، احتمال اولیه پزشکی قانونی خیلی عجیب به نظر می‌رسد، اما زاکانی دستور پیگیری دقیق و قاطع موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی صادر کرد.

زاکانی

وی اعلام کرد: در صورت تایید این نظریه، حتما برخورد قاطعی با هرگونه بی‌صداقتی صورت خواهد گرفت.

پرونده فریدون و کرسنت چه زمان بررسی می شود؟/ درباره 7 شکایت منسوبان دولتی از علیرضا زاکانی