بر اساس دستورات عومر بارلیو، وزیر امنیت داخلی اسرائیل، افرادی که در پایگاه‌های عملیاتی در گارد مرزی و در پلیس خدمت کرده‌اند، می‌توانند مجوز حمل سلاح‌ شخصی را در چارچوب دستورات جدید در پی تحولات امنیتی اخیر اسرائیل کسب کنند. آن افسران و سربازان در گذشته از امکان حمل سلاح شخصی بعد از پایان مدت خدمتشان محروم بودند.

اسرائیل

دیدار های مخفی روحانی با نمایندگان اسرائیل و آمریکا فیلم می شود

وزیر امنیت داخلی اسرائیل عنوان داشت که هدف از این تصمیم تصحیح رویکرد پیشینی است که مانع از کسب مجوز برای نیروهای گارد مرزی و افسران پلیس اسرائیل بعد از پایان خدمتشان می‌شد. آن دستورات قبلی، بیهوده بود چراکه آن افراد مهارت کافی بیشتر از دیگران برای استفاده از سلاح مقابل "تروریست‌ها" را دارند.

پیشتر نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر لزوم استفاده از سلاح شخصی و آمدن به خیابان‌ها در این مرحله حساس که بر اسرائیل اخیراً گذشته است، تاکید کرد.

پای داعش به اسرائیل نیز باز شده است