مقامات بهداشت استرالیا پس از شناسایی یک مورد ابتلا به سویه نوترکیب کرونا موسوم به XE رعایت موارد احتیاطی را توصیه کردند. سویه نوترکیب کرونا، ترکیبی از دو زیرسویه BA.۱ و BA.۲  اُمیکرون است.

کرونا XE

هنرمند دیگری بر اثر کرونا درگذشت + عکس

اولین مورد XE در استرالیا در یک مسافر خارج از کشور شناسایی شد که ۹ آوریل وارد نیو ساوت ولز شده و نتیجه آزمایش او مثبت بوده است. هرچند هیچ مورد دیگری از ابتلا به XE هنوز شناسایی نشده اما از روز دوشنبه، اجباری بودن ارائه تست منفی کووید-۱۹ قبل از ورود به استرالیا برداشته شده و این نگرانی را به همراه داشته که زیرسویه‌های ویروس که در آفریقا و اروپا ظاهر می‌شوند ممکن است بدون آنکه شناسایی شوند، در این کشور نیز منتشر شوند.

سفر خانم‌ مجری به کربلا در کرونا + عکس

زیرسویه BA.۲ در حال حاضر سویه غالب کووید-۱۹ در سراسر جهان است که حدود ۹۷ درصد موارد ابتلا را در نیوساوت ولز تشکیل می دهد. سویه‌ اُمیکرون (شامل دو زیرسویه BA.۱ و BA.۲) اکنون تنها گونه ای است که در هفته های اخیر در این ایالت در حال گردش است.

در عین حال از زمانی که XE برای اولین بار در انگلیس در ۱۹ ژانویه شناسایی شد، بیش از ۱۱۰۰ مورد در این کشور تایید شده است.

به گزارش روزنامه گاردین، گزارشهای اولیه نشان می‌دهد که این سویه نوترکیب ممکن است بیشتر از BA.۲ سرایت پذیر باشد و ۳۰ تا ۵۰ درصد بیشتر از BA.۱ عفونی‌تر است، با این حال لازم است تحقیقات بیشتری انجام شود.

نگهداری از بیمار کرونای خود را به پرستار بسپارید