وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای افزود : اخبار جعلی تهیه شده با هدف بدنام کردن نظامیان روسیه در نزد جهانیان است.

روسیه

علت جنگ روسیه و اوکراین

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آورده شده است که دولت اوکراین به طور مستقیم از سوی آمریکا و انگلیس برای تهیه مدارک ساختگی خشونت نظامیان روس در خاک اوکراین آموزش می‌بیند و این درحالی است که آمریکا هنوز پاسخی برای اسناد منتشر شده از جنایات خود در کشورهای دیگر ارائه نداده است.

به گفته وزارت دفاع روسیه، نظامیان این کشور در ۲۰ ماه مارس از روستای نیژنیا سیرواتکا اوکراین خارج شدند که بعضی از تصاویر مربوط به این روستا هستند.

روسیه می‌گوید عملیات نظامی علیه اوکراین ضروری بود چون آمریکا از کی‌یف برای تهدید مسکو استفاده می‌کرد و نیروهای نظامی روسیه برای دفاع از مردم روس زبان اوکراین در برابر آزار و شکنجه ناگزیر به عملیات نظامی شد.​

ادعای جدید آمریکا درباره روسیه و اوکراین