رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه وضعیت فاضلاب در برخی مناطق پایتخت خوب نیست، گفت: از این نظر منطقه ۱۸ و ۱۹ مشکلات جدی‌تری دارند.

مشکل فاضلاب در برخی مناطق تهران جدی است وضعیت خطرناک در دو منطقه

مهدی پیرهادی در گفت‌وگو با همشهری‌آنلاین با تاکید بر اینکه طی چهار سال آینده در حوزه آب و فاضلاب در پایتخت اتفاقات خوبی خواهد افتاد، افزود: با تزریق نقدینگی و رفع مشکلات فاضلاب دو منطقه ۱۸ و ۱۹ ، مشکل شهروندان این مناطق برطرف خواهد شد.

او تاکید کرد: با برنامه‌ریزی جهت ایجاد شبکه فاضلاب محله آبشار و خرگوش دره در منطقه ۲۲ هم مشکل فاضلاب ۲۰۰ هزار نفر از شهروندان پایتخت حل می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از این گفت‌وگو با بیان اینکه وجود مخزن اضطراری آب برای محله‌های تهران نیز نیاز ضروری است، توضیح داد: تاکنون ۷۰ مخزن اضطراری آب در ۷۰ محله جانمایی و نصب شده و در سال ۱۴۰۱ نیز ۷۰ مخزن دیگر اضافه خواهد شد.